Geen categorie

Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:
Bierpulkopen.nl
Pieter van Ginnekenstraat 21
4847 RE
Teteringen
Email: info@bierpulkopen.nl
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op ……../Ontvangen op ………
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Klantnummer

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is