Artikel 1. Retourneren Bierpullen

De bierpullen worden door een medewerker van AQM Advies op uw locatie afgehaald. Indien u de pullen langer dan de vooraf afgesproken tijd wil huren dient u dit minimaal 24 uur van te voren schriftelijk aan te geven.

Artikel 2. Vereisten huurder

  1. De huurder van de bierpullen is 18 jaar of ouder.
  2. De huurder van de bierpullen zal op een verantwoorde wijze met de pullen en het nuttigen van alcohol om gaan.
  3. De huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving m.b.t. alcoholgebruik.

Artikel 3. Schades

De verhuurder heeft het recht om de bierpullen bij teruggave te inspecteren op schade of lekkages. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de pullen die zijn toegebracht in de huurperiode. De verhuurder heeft het recht om het schadebedrag zelf vast te stellen.

Artikel 4. Diefstal of vermissing

Bij diefstal, verduistering en/of het niet terugbezorgen van een of meerdere pullen wordt de verschuldigde huurprijs en de verkoopwaarde van de bierpul ten laste van de huurder in rekening gebracht.

Tot slot:
De huur van een bierpul bedraagt 7,50 inclusief btw per bierpul per dag. Wij komen deze pullen bij een minimale afname van tien stuks gratis in een straal van 20 kilometer rond Breda bij je afleveren en ophalen. Wanneer je verder weg woont dan kun je de pullen bij ons in Breda komen ophalen en inleveren, dit is ook het geval wanneer je er minder dan tien wil huren.

Bij het leveren van de pul teken je voor ontvangst en betaal je een borg van 25 euro per pul. Deze borg krijg je terug bij het inleveren, of wordt verrekend als je besluit een pul af te nemen of beschadigt retourneert.